วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

การติดตั้ง Web Server บน Ubuntu 10.04

การติดตั้ง Web Server บน Ubuntu 10.04 และการทำ SSL
ทำการ Login เข้าสู่ Ubuntu Server
ทำการ Update โดยใช้คำสั่ง  apt-get update แล้วกด Enter
เมื่อทำการ Update เสร็จการ Update ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เราใช้งาน
หลังจากทำการ Update เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำการติดตั้ง apache php mysql และ phpmyadmin โดยใช้คำสั่ง แล้วกด Enter
apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server mysql-client phpmyadmin

ให้เลือกตอบ Y เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
ระหว่างการติดตั้ง mysql จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า Password ของ mysql ให้ใส่ Password แล้วทำการกด Enter
หน้าต่างการยืนยันรหัสผ่านของ mysql กรอกแล้วทำการกด Enter
หน้าต่างนี้ทำการเลื่อนลูกศรมาที่ตำแหน่งของ apache2 แล้วทำการกด spacebar แล้วทำการกด Enter หลังจากนั้นระบบจะทำการติดตั้งในส่วนอื่นๆต่อไป
หน้านี้ระบบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า data base  ของ phpmyadmin ตอบ Yes แล้วกด Enter

ป้อน password แล้วทำการกด Enter
ใส่ password เดิมอีกครั้งเพื่อทำการยืนยัน แล้วทำการกด Enter
ใส่ password เพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง แล้วทำการกด Enter
การติดตั้ง apache2 php mysql phpmyadmin เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการทดสอบการทำของโปรแกรมที่เราติดตั้งไป
ทดสอบการทำงานของ apache2 โดยใช่คำสั่ง netstat –lnt

จะแสดง port การทำงาน เป็น 80 สถานะเป็น LISTEN

ทดสอบการทำงานบนเครื่อง client ให้พิมพ์ IP เครื่อง Server ลงไปถ้าปรากฏ It works! แล้วว่า apache2 ทำงานแล้วต่อมาทำการทดสอบการทำงานของ PHP

ก่อนทำการทดสอบการทำงานของ PHP เราต้องสร้าง file ทดสอบขึ้นมาชื่อ testweb.php โดยการใช้คำสั่ง  แล้วทำการกด Enter
nano /var/www/testweb.php
หน้าต่างการสร้างไฟล์แล้วทำการพิมพ์คำสั้งตามรูปเพื่อการดูค่าต่างของระบบ กด Ctrl+O เพื่อทำการ save ค่าที่เราทำการเขียนลงไป แล้วกด Enter จากนั้นทำการกด Ctrl+x เพื่อออกจากคำสั่ง nano
พิมพ์คำสั่งให้ apache เปิดไฟล์นามสกุล php แล้วทำการ restart apache2 ด้วยคำสั่ง a2enmod php5  และ /etc/init.d/apache2 restart
ทำการทดสอบการทำงานของ php โดยการเข้ามาดูโดยพิมพ์ IP เครื่อง Server แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเช่น

ทำการทดสอบการทำงาน ของ phpmyadmin ด้วยการพิมพ์ url http://192.168.242.128/phpmyadmin แล้วทำการกรอก usernane และ password ดู ในที่นี้ username จะเป็น root และ password ขึ้นอยู่กับตอนที่เราตั้งไว้
นี้คือหน้าต่างการทดสอบการทำงานของ mysql โดยพิมพ์คำสั่ง mysql –u root –p แล้วทำการใส่ password แล้วกด Enter ถ้าต้องการออกจาก mysql ก็ใช้คำสั่ง \q

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2555 00:46

    ตอนที่ให้กดspacebar ผมไม่ได้กด จะเป็นไรมั้ยครับ แล้วถ้าอยากจะลบแล้วทำใหม่ ต้องทำยังไงครับช่วยตอบที ขอบคุณครับ

    ตอบลบ